onsdag 21. oktober 2015

Lekcije 20. oktobra 2015

Ofarbana kora drveta, karanfili, objena trava i list bergenije
Inspiracija: muzika iz opere Madam Butterfly

Detalj kore drveta

Presavijeni listovi starog kalendara kao dio aranžmana

Osnovni, nagnuti stil

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...