fredag 10. mai 2013

Predavanje o ikebani


Izložba ikebana u rumunskoj ambasadi u Oslu od 09-12. maja 2013. godine.

Ovo je bio moj doprinos izložbi - aranžman sa povrćem - morimono.

Obje fotografije pokazuju isti aranžman, razlika je u tome što je na lijevoj fotografiji jedna crvena paprika okrenuta na suprotu stranu.
Kao dio ispita za učiteljicu ikebane, 9. maja 2013. godine održala sam predavanje o ikebani  u rumunskoj ambasadi u Oslu. Predavanje je održano u sklopu izložbe ikebane.
Predavanje se sastoji od kratkog teoretskog dijela i nešto dužeg praktičnog dijela. Teoretski dio se sastoji od kratke istorije ikebane i njenih osnovnih principa, dok se praktični dio sastoji aranžiranja dva osnovna stila sogetsu ikebane (osnovnog uspravnog i osnovnog nagnutog stila).         


torsdag 2. mai 2013

Varijacija broj 7 - Shikibana

Varijacija broj 7 ima tri oblika. Morimono (voće i povrće), shikibana (cvijće koje se stavlja direktno na sto) i ukibana (cvijeće koje pluta po vodi).

Shikib se postavlja direktno na sto, bez kenzana. Ovo je stil koji je Sofu Teshigahara razvio od moribane 1925 godine, a koji se danas koristi u čitavom svijetu. I ovdje je bitno da planiramo aranžman prije nego što počnemo da ga pravimo. Aranžman se pravi od cvijeća i listova.  Bitno je izabrati materijal koji može duže da stoji bez vode. Ako koristimo glatke listove, bitno ih je dobro oprati i pošpricati specijalnim sprejem tako da budu sjajni. Najčešće se koristi krupnije cvijeće, a ako imamo samo sitno cvijeće, ono se aranžira po grupama. I ovaj aranžman se posmatra sa svih strana.


Hrizanteme i thlaspi

Hrizanteme i thlaspi, sa više pokreta

Avangardne igrarije

Cica mace odvojene od stabljikeonsdag 1. mai 2013

Varijacija broj 6

Varijacija broj šest je aranžman koji može da se posmatra sa svake strane. Obično se pravi kao dekoracija na stolu. Veličina aranžmana mora da bude u skladu sa veličinom stola. Boja cvijeća treba da se slaže sa stoljnjakom, servisom i da odslikava godišnje doba u kojem se pravi. Međutim, cvijeće ne bi smjelo da bude prejakih boja niti bi trebalo da jako miriše. Aranžman mora biti veoma nizak kako bi gosti mogli da se vide preko njega. Veoma je bitno da se kenzan ne vidi. Jushi (pomoćne grane) se postavljaju u sredinu aranžmana. Naravno, i u ovom aranžmanu treba da mislimo kako da proizvedemo osjećaj da sve raste i pupa. Varijacija 6 ima četiri oblika: uspravni, nagnuti, horizontalni i viseći.

Grane trešnje, ljutić i matricaria

Detalj
Varijacija broj 6 se može praviti i kao abstraktni aranžman (zo-kei). Na ovaj način se razvija kreativnost.
Naslov ovog aranžmana je zen vrt ili vrt kroz koji se prolazi prema kućici za ceremoniju serviranja čaja. Materijal koji je korišten: kamenje, uže i mahovina. Simbolika ovog aranžmana je višeslojna: po japanskom predanju u kamenju žive duhovi (kami). Uže, na kojem se prave raznorazni čvorovi, se koristi za pakovanje poklona kao i u religioznim ceremonijama. U japanskim vrtovima kamenje oko kojeg je umotano uže koristi kao putokaz za posjetioce koji ih upućuje ka kućici u kojoj se održava ceremonija serviranja čaja. Glavni cilj zen vrta je da nam pomogne da osjetimo trenutak u kojem bivstvujemo, da nas oslobodi životnih tegoba bar na tren i da promoviše opuštanje u nestabilnom svijetu. Kamenje, uže u dvije boje i mahovina

detalj Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...