onsdag 17. april 2013

Dvije grupe - kabu wake


Slobodni stil kabu wake, ili ikebana podijeljena u dvije grupe potiče iz varijacije broj 5 (prva fotografija ispod) ili istorijski iz starog rikka stila - takozvanog duplog shin-a.
Mogu se koristiti i grane i listovi i cvjetovi. Grupe se mogu aranžirati ili paralelno ili se mogu doticati. Bitno je ostaviti dovoljno prostora između dvije grupe koje aranžiramo tako da se voda dobro vidi. Kenzan se ovdje pokriva prirodnim materijalom. Kenzan se može postaviti u bilo koju poziciju.


Varijacija broj 5 - grane i irisi

Tulipani, iris i nepoznati list; skoro vojnički stil

 

Crna i bijela varijacija na istu temu.


onsdag 10. april 2013

Horizontalni stil

Lekcija 2 iz knjige broj 3.
Ovaj stil se može raditi u plitkim posudama (moribana) ili visokim vazama (nageire). Materijal koji se odabira treba da bude podoban za horizontalni položaj, kao na primjer cica mace na primjerima ispod. Ovdje se mogu koristiti tehnike vezivanja grana tankom metalnom žicom, kako bi aranžman stojao. Naglasak uvijek treba da bude na jednoj strani - kako bi se postigla asimetrija. U ovom aranžmanu dolazi do izražaja i boja materijala kao i boja posude. Najboolje je početi sa aranžmanima jednostavnih linija.


Uzvišeni stil

Vertikalni aranžman ili uzvišeni stil ostavlja utisak stremnjenja prema nebu - i treba da prenosi osjećaj snažne energije - fizičke i duhovne. Ovaj aranžman se radi u slobodnom, prirodnom stilu. Veoma je bitno naći podoban materijal iz prirode. Materijal može biti ili svjež ili sušen, kao na primjerima ispod. U ovom stilu nema pravila - materijal se uzima iz prirode i ponovo stvara na način osoben aranžeru. 
Iako se ovaj aranžman uzdiže prema nebu, potrebo je aranžirati par skromnih cvjetova pri dnu aranžmana kako bi se on uzemljio. Takođe je bitno voditi računa o tome da aranžman ne bude bez dubine (ravan).Gerberi, grana višnje i suva visoka trava


Osušeni suncokret

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...