onsdag 19. november 2014

Suiseki

Suiseki (dolazi od riječi sui što znači voda i seki što znači kamen) je posebna vrsta umjetnosti u kojoj se koristi kamenje koje se skuplja na osnovu oblika, harmonije i jednostavnosti. Kamenje treba da liči na planinu ili minijaturne planinske lance. Inspiracija dolazi iz Kine. 
U ikebani aranžiramo minijaturni krajolik - morimono.
Važno je da veće kamjenje stavimo u prvi plan, a manje u zadnji kako bismo postigli efekat dubine. Koncept wabi-sabi je prisutan i u ovim aranžmanima.
U ovim aranžmanima možemo da koristimo i male figure - kao što je npr. ova figura žene sa djetetom na leđima. Ona nam pomaže da ispričamo priču. Žena skače s kamena na kamen kako bi prešla preko rijeke (ovdje predstavljena kao pijesak) i otišla nekome u posjetu...
torsdag 13. november 2014

Stil rimpa

Različite grane umjetnosti utiču i na razvoj ikebane. Tako pravimo aranžmane na osnovu haiku ili regna poezije kao i rimpa škole slikarstva.
Rimpa slike se obično rade u tri djela. Ovaj stil se koristio i za oslikavanje lepeza, zastora, pokretnih vrata itd. Ovaj stil se prvi put prenio na ikebanu u školi Ohara 1964 godine, a kasnije ga koriste i druge škole ikebane.
U ovim aranžmanima koristimo četvrtaste i vaze u obliku lepeze. Obično se koriste 3 niske vaze. Kao i u drugim aranžmanima i ovdje je bitno paziti na linije, boje i ritam. Mogu se koristiti kontrastne ili boje u istom tonalitetu. Shin i soe obično stoje jedan pored drugog, dok se ostatak materijala aranžira niže. U ovim aranžmanima koristi se mnogo materijala.
Hana-mai: cvijeće koje pleše

Stil pod imenom cvijeće koje pleše (hana-mai) je nastao 1985 godine. Fokus u ovom aranžmanu je na pokretu i tridimenzionalnosti. Stroga pravila ne postoje, ali se obično prave visoki aranžmani finih boja, forme i teksture. Obično se koriste dvije ili tri vrste materijala. Linije se mogu doticati, preklapati ili uplesti kako bi se istakla harmonija ili kontrast.
Iz ovih aranžmana treba da sija radost kretanja i energije.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...