onsdag 25. februar 2015

Linije - prave i zaobljene


Jedan od najbitnijih elemenata u ikebana aranžmanima su linije. Linje mogu bit prave, zaobljene; mogu da se presijecaju, da su paralelene itd. U školi Sogecu prvo počinjemo sa pravim linijama, zatim sa zaobljenim i na kraju kombinujemo prave i zaobljene linije. 
Linije su svuda oko nas u prirodi. Često su sakrivene, pa ih je teško uočiti. Ove vježbe nam pomažu da naučimo da vidimo linije. Linje u prirodi ukazuju i na unutršnje stanje biljaka. Ili se protežu prema suncu pokazujući prisustvo unutrašnje energije ili se saginju prema zemlji ili se provlače kroz prepreke i zaobljavaju. Da bismo postigli efekat zaobljavanja u ikebani moramo da polako savijamo grane ili lišće dok ne dobijemo željeni oblik. Zaobljene linije - cica-mace

Zaobljene linije - aspedistraPrava i zaobljena linija - hrizantema i grana vrbe

Prave i zaobljene linije - grane vrbe i hrizantema


fredag 20. februar 2015

Grane magnolije
Magnolija me uvijek podsjeća na Herceg Novi, mada ona raste na raznim meridijanima. 
Fokus u ovom aranžmanu su grane magnolije - jedna vrsta materijala. Grane su postavljene tako da čine trougao koji oponaša oblik otvora vaze. 


onsdag 18. februar 2015

Prave linije


Tema trećeg udžbenika Sogetsu škole je: linije, masa i boje. Prave linije se nalaze u prirodi, svuda oko nas. Kada pravimo aranžmane sa naglaskom na pravim linijama, potrebno je da upotrijebimo sve što smo naučili u prve dvije, osnovne knjige - kako ograničiti prostor, asimetriju, harmoniju...

Prvi aranžman je apstraktni aranžman sa obojenim štapovima bambusa i dva gerbera.
Drugi aranžman je od prirodnog materijala.
onsdag 11. februar 2015

Nova keramička posudica
Posudu je napravila keramičarka Anne Udnes iz Embla keramike

https://www.facebook.com/pages/Embla-keramikk/148219105207834

onsdag 4. februar 2015

Knjiga 4, lekcija 11

Olovo, obojeni bambus i obojene trake

Pojednostavljeni aranžman - olovo, bor i gerber

Crveni veo i gerberi

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...