onsdag 23. april 2014

Aranžman koji visi na zidu


Ovi aranžmani koji vise na zidu su inspirisani stilom seika. U tom stilu ova vrsta aranžmana nije česta. Obično se prave kao aranžmani koji vise sa plafona u vazama oblika broda ili mjeseca. Ovi aranžamni se razlikuju od kake-bana stila zato što se biljke aranžiraju u sredini vaze i nikad ne dodiruju njene rubove. Linije grana su uvijek čiste, višak listova se odstranjuje kako bi linije došle do izražaja. Tri elementa shin-soe-taisaki (ili hikae, kako se zove u Sogetsu školi) su osnov i ovih aranžmanima. Horizontalni, klasični stil, shoka

Slobodan stil, kakebana
Slobodan stil, kakebana


tirsdag 15. april 2014

Stare stvari i ikebana

U Sogetsu ikebani  upotrebljavamo razne materijale, ne samo cvijeće, za stvaranje aranžmana. U procesu čišćenja stare šupe, našla sam nekoliko dotrajalih i neupotrebljivih alatki. Neupotrebljivih za rad, ali upotrebljivih za ikebanu.

Zarđala lopatica, izdrobljeni osušeni listovi crvenog javora, ostatak lampiončića biljke
physalis alkengi i tri grane cornus sibirica-e


fredag 11. april 2014

Uskrs kao inspiracija za ikebanu

Obojene grane breze, narcisi, bor i jaja

Frezija u vazi oblika jajeta (keramičarka Anne Udnes iz Osla - Embla keramikk)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...