onsdag 28. november 2012

Lekcija - nastavak, avangardni stil

Ikebana stalno crpi inspiraciju iz drugih umjetničkih formi. Kao što je japanski drvorez bio inspiracija francuskim impresionistima, Noh pozorište Eliotu i Jejtsu tako su i avangardni pravci inspiracija u ikebani. Zato se osnivač škole Sogetsu, Sofu Teshigahara (1900-1979),  naziva i Pikasom ikebane.

U ovoj lekciji inspiracija nam je "renka" - posebna vrsta poezije koju stvara više autora istovremeno. To znači da jedan pjesnik počne pjesmu, drugi nastavlja u istom stilu, pa zatim sljedeći... Pjesme se sastoje od 36, 50 ili sto strofa. Pravila stvaranja ove zajedničke poezije se mogu prilagoditi datoj grupi pjesnika i tako izbjeći monotonija. Ovaj princip je na ikebanu prenio sin osnivača škole Sogetsu, Hiroshi Teshigahara, tako što je organizovao "zajedničko" pravljenje ikebane.

Primjere u ovoj lekciji sam pravila samo ja - oni ilustruju samo početak "poeme" koju bi neko drugi mogao da nastavi.


Inspiracija "renka" stihovi koje se izovde u nizu
Cjevčice za sok su umetnute jedna u drugu i  djelimično pričvršćene za dno posuda

Ovaj aranžman nije dobro uspio zato što mu nedostaje trodimenzionalnost


Lekcija - oblik vaze


Cilj ove lekcije je da se istakne oblik vaze. Znači, oblik vaze nam daje inspiraciju za aranžman. Isticanje oblika vaze se najčešće može postići ponavljanjem oblika vaze kao na ovim fotografijama koje slijede. 
Obično kada se pripremamo da pravimo ikebanu, prvo analiziramo materijal koji imamo. Ovoga puta počinjemo time što analiziramo vazu ili posudu koju koristimo. Dok analiziramo gledamo posudu na jedan potpuno nov način. U ovoj lekciji nije cilj koristiti neobične, specijalne posude, već istaći formu bilo koje posude u kojoj aranžiramo. Suva trava i gerber imitiraju krug koji se nalazi u sredini ove vaze


Daske koje su postavljene pod uglom od 90 stepeni imitiraju
oblik četvrtaste vaze. 


Suvi listovi banane prate rub dvije "talasaste" vaze

onsdag 14. november 2012

Lekcija: Prostor i linije između vrha i dna aranžmana - između početka i završetka života


U ovoj lekciji se koncentrišemo na prostor pri dnu aranžmana i prostor između vrha i dna aranžmana. Veoma je bitno postići dinamiku strukture i snagu u ovakvim aranžmanima. U protivnom imamo samo pritke koje strše iz posuda sa vodom. Dinamika i snaga se mogu postići ako se istakne odnos između materijala i posude, i vode u posudi i same posude - prostorom i linijama.

Takođe je bitno istaći pokrete i snagu u aranžmanu, dok istovremeno ne treba zaboraviti osjećaj mira koji je jedan od najvažnijih komponenata ikebane. Jednostavne, jasne linije treba "crtati" golim granama i na taj način postići mir u aranžmanu koji se onda prenosi na one koji ga gledaju.

Osjećaj ravnoteže se može postići i tako što se na neki način ponovi oblik vaze (dno aranžmana) na vrhu aranžmana. 

Poruka moje nastavnice Lisbeth glasi - "Budite odvažni, dopustite granama da se slobodno protežu prema nebu!" A to o nije tako lako kao što zvuči.

Filozofija: ljudski životi idu manje ili više krivudavim putanjama od zemlje prema nebu.
Obojena grana, gerberi i zimzelena grana -
posvećeno prerano preminulom drugu iz srednje škole Paji Radoičiću
Suve obojene grane i gerberi
Grane i gerberi


Bambus i gerberi


onsdag 7. november 2012

Avangardni stil i u ikebani

Osnivač škole ikebane Sogetsu, Sofu Teshigahara (1900-1979) je unio nove elemente u do tada ograničen broj dozvoljenih stilova u ikebani. Jedan od tih bitnih elemenata je, recimo, aranžman koji se pravi od metala, stakla, korijenja itd., a bez cvijeća. Zbog toga se Sofu ponekad naziva Pikasom ikebane, a takvi aranžmani se zovu avangardni aranžmani.

Iako se u ovim aranžmanima ne koristi cvijeće (ili se koristi veoma mali broj cvjetova "modernog" izgleda) ostali elementi ikebane se moraju poštovati, kao npr.

  • prostor
  • asimetrija
  • pokreti
  • harmonija
  • kontrasti
  • proporcije
  • itd.
Zbog toga avangardne aranžmane prave obično studenti koji imaju više iskustva, nikako početnici.
I avangardni aranžmani moraju da budu interesantni, da nas na neki način iznenade i da imaju neku poruku za one koji ih posmatraju.

Metalne trake, s jedne strane crne, a sa druge srebrene

Zarđala cijev i zarđali dijelovi federa izvučeni iz kauča
Cvijet je vrsta ukrasnog kupusa
Isto kao gore samo je sada cvijet u drugoj poziciji


Nakovanj koji koriste obućari, federi, metalna ploča i narandžasti konopac

lørdag 3. november 2012

Tkanje, ispreplitanje, uvrtanje...


U ovoj lekciji se tkanjem, pletenjem ili uvrtanjem materijala postiže efekat iznenađenja. Potrebno je naći pogodan materijal i dobro ga proučiti prije pravljenja aranžmana. Može se koristiti granje, lišće i cvjetovi; djelimično ili u potunosti isprepleteno. Dozvoljeno je koristiti i pomagala kao npr. žice, ali se njihova upotreba treba svesti na minimum. Ovaj aranžman je inspirisan svakodnevnim stvarima kao što su korpe. 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...