onsdag 17. september 2014

Haiku kao inspiracija


Raindrops and dewdrops
roll around and meet,
on the lotus.
(Masaoka Shiki 1867-1902)

Kapi kiše i rosa
kotrljaju se i sreću
na latici lotosa.


Chrysantemum 
silence - monk 
sips his morning tea.
Basho


Hrizantema
tišina - monah
ustima prinosi šoljicu
jutarnjeg čaja.Over hengebroen
i vill forvirring
kalde regnlinjer.

Preko visećeg mosta
trkom zbunjene
hladne linije kiše.


tirsdag 9. september 2014

Umjesto lotosaLotos je jedan od veoma bitnih simbola u Japanu - simbol budizma, simbol čistoće (iako raste iz mulja) i prosvjetljenja. Lotos se često poistovjećuje sa lokvanjima - no, to su dvije različite biljke. 
Pošto je veoma teško doći do cvjetova lotosa u Norveškoj, u ovom aranžmanu su oni zamijenjeni cvjetovima dalije. Aranžman prikazuje scenu iz prirode i dočarava nam jedno ljetnje poslije podne. Cvjetovi su visoko uzdignuti prema suncu. Čaura lotosa je simbol prošlosti, otvoreni cvijet - simbol sadašnjosti, a pupoljak - simbol budućnosti. Podloga crne boje se stapa sa vazom i produbljuje "jezero" i tamu iz koje niče novi cvijet.


Listovi bergenije, čaura lotosa i dalije (umjesto lotosa)Pojednostavljena scena 1

Pojednostavljena scena 2 

onsdag 3. september 2014

Završetak jednog ljeta

Tema današnjeg časa ikebane je završetak jednog ljeta. Inspiracija dolazi iz varijacije broj 7 - morimono - u kojoj se koriste raznorazne stvari, voće, povrće, grane itd.
Zgužvani slamnati šešir simbolizuje završetak ljeta, a mrkva nepravilnog oblika i crvene bobice dočaravaju atmosferu koja vlada u bašti u ovom trenutku.Teacher's course - fourth grade

Ispit koji sam polagala u januaru 2014, zaveden je u evidenciju u martu, a diploma mi je uručena u septembru 2014. godine.

Sa nastavnicom (sensei) Lisbeth Lerum, 02.09.2014


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...