onsdag 18. november 2015

Prelaz iz jeseni u zimu


Prelazi iz jednog u drugo godišnje doba su važni momenti u društvenom životu Japanaca. Oni se obilježavaju na razne načine kako u privatnim domovima tako i kroz festivale. 

Prelazima se i u ikebani posvećuje posebna pažnja. Aranžiranje ikebane slavi ljepotu i u momentima koje inače shvatamo kao teške ili ružne. Uvela biljka pored puta postaje fokus ikebane i još jednom uspijeva da nas opčara svojom ljepotom. 
Prelazi u prirodi su metafore za prelaze u ljudskim životima. I mi se stalno mijenjamo, kao što se mijenja društvo oko nas. Inspiracija za drugu ikebanu je put izbjeglica do novih života - svojevrsni prelaz iz jednog tipa života u drugi.
Prelaz iz jeseni u zimu

Inspiracija: put izbjeglica sa naglaskom na nadu

onsdag 11. november 2015

Bakar kao dio aranžmana

Vaza od bambusa, trake od bakra, suva puzavica i lišće od hortenzije


Nastavak: vaza kao inspiracija

Ovoga puta je inspiracija ono što je naslikano na vazi: u ovom slučaju, borovi i planina Fuđi.
Grana od bora svojom dužinom i oblikom  nagovještava visinu planine. Različiti podmetači naglašavaju različite boje u aranžmanu - podmetač od bambusa naglašava toplu boju kore bora, dok podmetač od bojenog drveta naglašava hladnoću bijele hrizanteme.


Grana bora i hrizanteme; podmetač od bambusa

Podmetač je na ovoj fotografiji od obojenog drveta. Naglašava hladne tonove u aranžmanu

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...