fredag 1. juni 2012

Pet ili više vrsta materijala

Obično se ikebana povezuje sa minimalizmom koji se ispoljava kroz upotrebu jedne ili dvije vrste materijala. To mogu biti grane i cvijeće, ili na primjer, samo dvije vrste cvijeća. Izazov u ovoj lekciji leži u tome kako ukomponovati pet ili više vrsta materijala (maze-zashi), a da aranžman ne izgleda prenatrpan. Za mene je ovo jedna od najtežih lekcija.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...