onsdag 17. oktober 2012

Lekcija: fokus na površinu lista

U ovoj lekciji glavnu ulogu igra površina lista. Obično se koriste veliki listovi zimzelenog drveća ili ukrasnog bilja. Najčešće se koriste tek ubrani listovi, ali se ponekad može kombinovati i pokoji suvi list.  Peteljke listova se obično uklone. Kako bi se postigao efekat iznenađenja, list se može okrenuti i na naličje. Ili se jedan list može provući kroz drugi. I upravo je to jedna od bitnih osobina filozofije ikebane - ona nas navodi da o "običnom" lišću razmišljamo na nov način. Ili prenesno na naš život - ako problem sagledamo sa neke druge strane, sa njegovog naličja, može biti da ga lakše savladamo.
U ovoj lekciji ili se ne koristi cvijeće, ili se koristi veoma mali broj cvjetova.

Plovidba u jesen

Dolaze duge zimske noći; četiri lista od kojih je jedan proboden kroz zeleni list
Tri vrste listova i crveni cvijet anturiuma

List sobne biljke i anturium
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...