onsdag 6. mars 2013

Kombinacija više lekcija


Ovaj aranžman se sastoji iz tri lekcije: 1.linije i masa, 2. upotreba netradicionalnog materijala (kao što je npr. metalna žica) i 3. ponavljanje oblika vaze.

Metalna mreža je isječena tako da ima sličan oblik kao vaza, zatim je djelimično postavljena u samu vazu. Kroz mrežu su provučene grančice zimzelenog drveća tako da čine liniju, koja isto tako ponavlja oblik vaze. Cvijeće (tri tulipana kojima sam otvorila latice) su stavljena tako da čine masu. 
Vlati dugačke trave (u ovom slučaju steel grass) su postavljene tako da prekidaju monotoniju ponavljanja oblika vaze. Jedna vlat je provučena kroz prednji, a druga kroz zadnji dio mreže. To je bitno kako bi aranžman bio trodimenzionalan. Na vlat trave su zaljepljeni komadići plastelina (u ovom slučaju plavi kako bi činili kontrast tulipanima). 1 kommentar:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...