onsdag 25. februar 2015

Linije - prave i zaobljene


Jedan od najbitnijih elemenata u ikebana aranžmanima su linije. Linje mogu bit prave, zaobljene; mogu da se presijecaju, da su paralelene itd. U školi Sogecu prvo počinjemo sa pravim linijama, zatim sa zaobljenim i na kraju kombinujemo prave i zaobljene linije. 
Linije su svuda oko nas u prirodi. Često su sakrivene, pa ih je teško uočiti. Ove vježbe nam pomažu da naučimo da vidimo linije. Linje u prirodi ukazuju i na unutršnje stanje biljaka. Ili se protežu prema suncu pokazujući prisustvo unutrašnje energije ili se saginju prema zemlji ili se provlače kroz prepreke i zaobljavaju. Da bismo postigli efekat zaobljavanja u ikebani moramo da polako savijamo grane ili lišće dok ne dobijemo željeni oblik. Zaobljene linije - cica-mace

Zaobljene linije - aspedistraPrava i zaobljena linija - hrizantema i grana vrbe

Prave i zaobljene linije - grane vrbe i hrizantema


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...