søndag 17. mai 2015

Jednostruki i dvostruki "shin"


Ova dva tipa aranžmana potiču iz klasične ikebane. 
Jednostruki "shin" - može da ima tri stila: formalni (pravi), poluformalni (malo zaobljen) i neformalni (sa pokretom). Fokus je na glavnoj liniji - glavoj grani - takozvanoj grani istine. Ona treba da nam da dojam jačine, ispravnosti i da se proteže prema nebu.
Dvostruki "shin" je aranžman koji se sastoji iz dva dijela - koji treba da čine jednu cjelinu. Ovdje su obje strane iste - razmak je oko 2 cm. Glave grane mogu ići paralelno ili se mogu ukrštati u gornjem djelu aranžmana. Kenzan (jež) se prekriva nisko posječenim lišćem ili cvijećem i koje se postavlja asimentrično. Dvostruki "shin" je početak moderne ikebane.Jednostruki "shin"Dvostruki shin


Dvostruki "shin"

Dvostruki "shin"

Slobodni stil, inspiracija dvostruki "shin"

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...