onsdag 19. september 2012

Lekcija: scena iz prirode

 Cilj ove lekcije je da se "preslika" neka scena iz prirode i da se na taj način vježba oko. To može biti planinski predio, šuma, jezero itd.
U ovom aranžmanu sam koristila grane zimzelenog drveta koje raste ispred moje kuće.
Prvo sam odstranila suvišne grančice (one koje vise ili štrče), nakon toga sam velike grane polako toplotom ruku savijala kako bi  komunicirale jedna sa drugom. Kamenje koje sam postavila u vodu takođe povezuje ovaj "razdvojeni" aranžman. U ovom tipu "razdvojenog aranžmana" (kabu-wake) veoma je bitna komunikacija, zato što dva dijela treba da čine jedinstvenu cjelinu.
Dvije ruže svojom bijelom bojom nagovještavaju skori dolazak zime...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...