onsdag 10. april 2013

Uzvišeni stil

Vertikalni aranžman ili uzvišeni stil ostavlja utisak stremnjenja prema nebu - i treba da prenosi osjećaj snažne energije - fizičke i duhovne. Ovaj aranžman se radi u slobodnom, prirodnom stilu. Veoma je bitno naći podoban materijal iz prirode. Materijal može biti ili svjež ili sušen, kao na primjerima ispod. U ovom stilu nema pravila - materijal se uzima iz prirode i ponovo stvara na način osoben aranžeru. 
Iako se ovaj aranžman uzdiže prema nebu, potrebo je aranžirati par skromnih cvjetova pri dnu aranžmana kako bi se on uzemljio. Takođe je bitno voditi računa o tome da aranžman ne bude bez dubine (ravan).Gerberi, grana višnje i suva visoka trava


Osušeni suncokret

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...