onsdag 10. april 2013

Horizontalni stil

Lekcija 2 iz knjige broj 3.
Ovaj stil se može raditi u plitkim posudama (moribana) ili visokim vazama (nageire). Materijal koji se odabira treba da bude podoban za horizontalni položaj, kao na primjer cica mace na primjerima ispod. Ovdje se mogu koristiti tehnike vezivanja grana tankom metalnom žicom, kako bi aranžman stojao. Naglasak uvijek treba da bude na jednoj strani - kako bi se postigla asimetrija. U ovom aranžmanu dolazi do izražaja i boja materijala kao i boja posude. Najboolje je početi sa aranžmanima jednostavnih linija.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...