onsdag 1. mai 2013

Varijacija broj 6

Varijacija broj šest je aranžman koji može da se posmatra sa svake strane. Obično se pravi kao dekoracija na stolu. Veličina aranžmana mora da bude u skladu sa veličinom stola. Boja cvijeća treba da se slaže sa stoljnjakom, servisom i da odslikava godišnje doba u kojem se pravi. Međutim, cvijeće ne bi smjelo da bude prejakih boja niti bi trebalo da jako miriše. Aranžman mora biti veoma nizak kako bi gosti mogli da se vide preko njega. Veoma je bitno da se kenzan ne vidi. Jushi (pomoćne grane) se postavljaju u sredinu aranžmana. Naravno, i u ovom aranžmanu treba da mislimo kako da proizvedemo osjećaj da sve raste i pupa. Varijacija 6 ima četiri oblika: uspravni, nagnuti, horizontalni i viseći.

Grane trešnje, ljutić i matricaria

Detalj
Varijacija broj 6 se može praviti i kao abstraktni aranžman (zo-kei). Na ovaj način se razvija kreativnost.
Naslov ovog aranžmana je zen vrt ili vrt kroz koji se prolazi prema kućici za ceremoniju serviranja čaja. Materijal koji je korišten: kamenje, uže i mahovina. Simbolika ovog aranžmana je višeslojna: po japanskom predanju u kamenju žive duhovi (kami). Uže, na kojem se prave raznorazni čvorovi, se koristi za pakovanje poklona kao i u religioznim ceremonijama. U japanskim vrtovima kamenje oko kojeg je umotano uže koristi kao putokaz za posjetioce koji ih upućuje ka kućici u kojoj se održava ceremonija serviranja čaja. Glavni cilj zen vrta je da nam pomogne da osjetimo trenutak u kojem bivstvujemo, da nas oslobodi životnih tegoba bar na tren i da promoviše opuštanje u nestabilnom svijetu. Kamenje, uže u dvije boje i mahovina

detalj Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...