fredag 10. mai 2013

Predavanje o ikebani


Izložba ikebana u rumunskoj ambasadi u Oslu od 09-12. maja 2013. godine.

Ovo je bio moj doprinos izložbi - aranžman sa povrćem - morimono.

Obje fotografije pokazuju isti aranžman, razlika je u tome što je na lijevoj fotografiji jedna crvena paprika okrenuta na suprotu stranu.
Kao dio ispita za učiteljicu ikebane, 9. maja 2013. godine održala sam predavanje o ikebani  u rumunskoj ambasadi u Oslu. Predavanje je održano u sklopu izložbe ikebane.
Predavanje se sastoji od kratkog teoretskog dijela i nešto dužeg praktičnog dijela. Teoretski dio se sastoji od kratke istorije ikebane i njenih osnovnih principa, dok se praktični dio sastoji aranžiranja dva osnovna stila sogetsu ikebane (osnovnog uspravnog i osnovnog nagnutog stila).         


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...