fredag 28. februar 2014

Ukotvljeni brod - oki-fune

Ovaj aranžman je inspirisan klasičnim stilom zvanim seika. Seika stil je bio veoma popularan u 15 vijeku i razvio se pod uticajem zen budizma. Aranžmani treba da budu veoma jednostavni i da emitiju mir onima koji ih gledaju. U seici obični ima 7 do 9 elemenata.
Aranžmani se dijele na dvije glavne grupe: tsuri-fune (brod na otvorenom moru) i oki-fune (brod u luci ili ukotvljeni brod). Aranžman na slici je oki-fune aranžman.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...