onsdag 23. april 2014

Aranžman koji visi na zidu


Ovi aranžmani koji vise na zidu su inspirisani stilom seika. U tom stilu ova vrsta aranžmana nije česta. Obično se prave kao aranžmani koji vise sa plafona u vazama oblika broda ili mjeseca. Ovi aranžamni se razlikuju od kake-bana stila zato što se biljke aranžiraju u sredini vaze i nikad ne dodiruju njene rubove. Linije grana su uvijek čiste, višak listova se odstranjuje kako bi linije došle do izražaja. Tri elementa shin-soe-taisaki (ili hikae, kako se zove u Sogetsu školi) su osnov i ovih aranžmanima. Horizontalni, klasični stil, shoka

Slobodan stil, kakebana
Slobodan stil, kakebana


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...