tirsdag 15. april 2014

Stare stvari i ikebana

U Sogetsu ikebani  upotrebljavamo razne materijale, ne samo cvijeće, za stvaranje aranžmana. U procesu čišćenja stare šupe, našla sam nekoliko dotrajalih i neupotrebljivih alatki. Neupotrebljivih za rad, ali upotrebljivih za ikebanu.

Zarđala lopatica, izdrobljeni osušeni listovi crvenog javora, ostatak lampiončića biljke
physalis alkengi i tri grane cornus sibirica-e


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...