onsdag 8. oktober 2014

Wabi-sabi - ljepota u nesavršenosti

Kako pronaći savršenstvo u nesavršenosti?
Ovo pitanje sebi postavljamo i kada pravimo ikebanu.
Ništa ne traje vječno, ništa nije sasvim dovršeno i ništa nije savršeno. Zato je bitno uživati u jednostavnim, svakidašnjim stvarima. Vidjeti ljepotu u pukotini vaze, ne samo u novom, cijelom obliku vaze.
U ovim aranžmanima koristila sam jedan stari, neugledni ćup. Kao podloga vide se dvije daske koje je morska voda izgačala i izbacila na obalu. Da bi se te stare stvari istakle, cvjetni aranžman treba da bude što jednostavniji.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...