onsdag 19. november 2014

Suiseki

Suiseki (dolazi od riječi sui što znači voda i seki što znači kamen) je posebna vrsta umjetnosti u kojoj se koristi kamenje koje se skuplja na osnovu oblika, harmonije i jednostavnosti. Kamenje treba da liči na planinu ili minijaturne planinske lance. Inspiracija dolazi iz Kine. 
U ikebani aranžiramo minijaturni krajolik - morimono.
Važno je da veće kamjenje stavimo u prvi plan, a manje u zadnji kako bismo postigli efekat dubine. Koncept wabi-sabi je prisutan i u ovim aranžmanima.
U ovim aranžmanima možemo da koristimo i male figure - kao što je npr. ova figura žene sa djetetom na leđima. Ona nam pomaže da ispričamo priču. Žena skače s kamena na kamen kako bi prešla preko rijeke (ovdje predstavljena kao pijesak) i otišla nekome u posjetu...
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...