torsdag 13. november 2014

Stil rimpa

Različite grane umjetnosti utiču i na razvoj ikebane. Tako pravimo aranžmane na osnovu haiku ili regna poezije kao i rimpa škole slikarstva.
Rimpa slike se obično rade u tri djela. Ovaj stil se koristio i za oslikavanje lepeza, zastora, pokretnih vrata itd. Ovaj stil se prvi put prenio na ikebanu u školi Ohara 1964 godine, a kasnije ga koriste i druge škole ikebane.
U ovim aranžmanima koristimo četvrtaste i vaze u obliku lepeze. Obično se koriste 3 niske vaze. Kao i u drugim aranžmanima i ovdje je bitno paziti na linije, boje i ritam. Mogu se koristiti kontrastne ili boje u istom tonalitetu. Shin i soe obično stoje jedan pored drugog, dok se ostatak materijala aranžira niže. U ovim aranžmanima koristi se mnogo materijala.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...