onsdag 28. november 2012

Lekcija - oblik vaze


Cilj ove lekcije je da se istakne oblik vaze. Znači, oblik vaze nam daje inspiraciju za aranžman. Isticanje oblika vaze se najčešće može postići ponavljanjem oblika vaze kao na ovim fotografijama koje slijede. 
Obično kada se pripremamo da pravimo ikebanu, prvo analiziramo materijal koji imamo. Ovoga puta počinjemo time što analiziramo vazu ili posudu koju koristimo. Dok analiziramo gledamo posudu na jedan potpuno nov način. U ovoj lekciji nije cilj koristiti neobične, specijalne posude, već istaći formu bilo koje posude u kojoj aranžiramo. Suva trava i gerber imitiraju krug koji se nalazi u sredini ove vaze


Daske koje su postavljene pod uglom od 90 stepeni imitiraju
oblik četvrtaste vaze. 


Suvi listovi banane prate rub dvije "talasaste" vaze

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...