onsdag 7. november 2012

Avangardni stil i u ikebani

Osnivač škole ikebane Sogetsu, Sofu Teshigahara (1900-1979) je unio nove elemente u do tada ograničen broj dozvoljenih stilova u ikebani. Jedan od tih bitnih elemenata je, recimo, aranžman koji se pravi od metala, stakla, korijenja itd., a bez cvijeća. Zbog toga se Sofu ponekad naziva Pikasom ikebane, a takvi aranžmani se zovu avangardni aranžmani.

Iako se u ovim aranžmanima ne koristi cvijeće (ili se koristi veoma mali broj cvjetova "modernog" izgleda) ostali elementi ikebane se moraju poštovati, kao npr.

  • prostor
  • asimetrija
  • pokreti
  • harmonija
  • kontrasti
  • proporcije
  • itd.
Zbog toga avangardne aranžmane prave obično studenti koji imaju više iskustva, nikako početnici.
I avangardni aranžmani moraju da budu interesantni, da nas na neki način iznenade i da imaju neku poruku za one koji ih posmatraju.

Metalne trake, s jedne strane crne, a sa druge srebrene

Zarđala cijev i zarđali dijelovi federa izvučeni iz kauča
Cvijet je vrsta ukrasnog kupusa
Isto kao gore samo je sada cvijet u drugoj poziciji


Nakovanj koji koriste obućari, federi, metalna ploča i narandžasti konopac

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...