onsdag 14. november 2012

Lekcija: Prostor i linije između vrha i dna aranžmana - između početka i završetka života


U ovoj lekciji se koncentrišemo na prostor pri dnu aranžmana i prostor između vrha i dna aranžmana. Veoma je bitno postići dinamiku strukture i snagu u ovakvim aranžmanima. U protivnom imamo samo pritke koje strše iz posuda sa vodom. Dinamika i snaga se mogu postići ako se istakne odnos između materijala i posude, i vode u posudi i same posude - prostorom i linijama.

Takođe je bitno istaći pokrete i snagu u aranžmanu, dok istovremeno ne treba zaboraviti osjećaj mira koji je jedan od najvažnijih komponenata ikebane. Jednostavne, jasne linije treba "crtati" golim granama i na taj način postići mir u aranžmanu koji se onda prenosi na one koji ga gledaju.

Osjećaj ravnoteže se može postići i tako što se na neki način ponovi oblik vaze (dno aranžmana) na vrhu aranžmana. 

Poruka moje nastavnice Lisbeth glasi - "Budite odvažni, dopustite granama da se slobodno protežu prema nebu!" A to o nije tako lako kao što zvuči.

Filozofija: ljudski životi idu manje ili više krivudavim putanjama od zemlje prema nebu.
Obojena grana, gerberi i zimzelena grana -
posvećeno prerano preminulom drugu iz srednje škole Paji Radoičiću
Suve obojene grane i gerberi
Grane i gerberi


Bambus i gerberi


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...