onsdag 30. oktober 2013

Lekcija 17, knjiga 3, ponavljanje oblikaOva lekcija može da se radi i u moribani (plitkoj vazi) i u nageire (visokoj vazi). Zadatak je da se osnovni oblik ponovi na neki način, tako da se postigne odredjeni ritam. Aranžman može da bude mali ili toliko veliki koliko ima materijala. Sve vrste oblika se mogu koristiti - trouglovi, krugovi, četverouglovi itd. Ako se koriste žice, ljepilo itd. veoma je važno da se to ne vidi.


Listovi aspedistre i ljiljani 

Listovi juke

Listovi juke

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...